Menu

Algemene wedstrijdvoorwaarden

1) Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Gero Meubelen NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Aarschotsesteenweg 151, 2500 Lier (hierna “Gero Wonen” genoemd).

2) Door deel te nemen aan deze winactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement. Deze winactie is enkel geldig voor deelnemers ouder dan 18 jaar.

3) Gero Wonen behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Gero Wonen kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

4) Gero Wonen behoudt zich het recht om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens Gero Wonen.

5) Deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.

6) Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen. Bij meerdere deelnames wordt enkel rekening gehouden met de eerst ontvangen deelname.

8) De winnaar wordt gekozen op basis van willekeurige trekking van de namen van de deelnemende personen. De winnaar wordt op de hoogte gebracht via een bericht op Facebook. 

10) Er wordt contact opgenomen met de winnaar omtrent de datum voor ophaling van de gewonnen prijs. De prijs dient altijd door de winnaar opgehaald te worden in de winkel. De winnaar zelf dient zich aan te melden in de eerstvolgende 4 weken na de bekendmaking van de winnaar. Na het verstrijken van deze periode, heeft de winnaar geen recht meer op ontvangst van deze prijs. Er wordt altijd een foto van de winnaar genomen, die nadien openbaar op de Gero Wonen Facebookpagina gedeeld wordt.

11) Deze promotie gaat uit van Gero Wonen en wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Deze wordt alsook niet geassocieerd met Facebook.

12) Door Gero Wonen via social media te taggen of te vermelden via #gerowonen, geef je toestemming dat jouw foto's nadien door Gero Wonen op hun eigen social media pagina's, website of andere online kanalen vermeld mogen worden.